ATLASHOLIDAYS

HİZMET REZERVASYON VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüketiciye 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 14.01.2015 tarih ve 29236 sayılı Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yolculuk öncesi bilgilendirme yapılarak aşağıdaki şartlarla bu Sözleşme düzenlenmiştir.

Madde 1 – TARAFLAR

1.1. Bu Sözleşme, AKFE YAPI İNŞAAT TURİZM YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle "ATLASHOLIDAYS" olarak anılacaktır) ile Madde 3'de tanımlanan hizmeti satın alan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

ATLASHOLIDAYS

 

UNVANI          : AKFE YAPI İNŞAAT TURİZM YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADRES           : ŞENLİKKÖY MAH. YEŞİLKÖY CAD. NO: 9/A FLORYA, BAKIRKÖY / İSTANBUL - TÜRKİYE

TELEFON       : +90 212 5637128

FAX                 : +90 212 663 2751

E-POSTA        :

BANKA HESABI:

 

MÜŞTERİ

 

AD/SOYAD      :

T.C. KIMLIK NO:

ADRESI            :

TELEFON         :

E-POSTA          :

 

Madde 2: SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, FİYAT VE ÖDEME

2.1. Bu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere, ATLASHOLIDAYS'e ait www.atlasholidays.com elektronik ticaret internet sitesine girerek veya ATLASHOLIDAYS yetkili acentesine bizzat başvurarak satın almak istediği aşağıda belirtilen hizmetin MÜŞTERİ'ye satışını ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. MÜŞTERİ, bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde veya ATLASHOLIDAYS’in yetkili acentesinde onayladıktan sonra, satın almak istediği hizmetin bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

2.2. Hizmetin cinsi ve türü, fiyatı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Bilet ve Otel Bilgileri :

Fiyat ve Satış Bedeli :

Konaklama Gün Sayısı :

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri :

Ödeme Şekli-Aracı : 

(Kredi Kartı veya Nakit Tahsilat)

 

Madde 3- MÜŞTERİ'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

3.1. MÜŞTERİ, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde veya ATLASHOLIDAYS’in yetkili acentesinde kabulü ile kurulmasından ve Sözleşme’de belirtilen satış bedelini ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'nin ve ATLASHOLIDAYS’in yetkili acentesi tarafından sunulacak olan bu Sözleşme metninin ilgili sayfa ve kısımlarındaki tüm genel ve özel nitelikteki açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

-- ATLASHOLIDAYS'in unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgiler;

-- Hizmetin İNTERNET SİTESİ'nden alınmasına ilişkin satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar ile yöntemler;

-- ATLASHOLIDAYS'in mensubu olduğu İstanbul Ticaret Odası(“İTO”) ve İTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisini edinebileceği iletişim bilgileri;

-- ATLASHOLIDAYS tarafından uygulanan MÜŞTERİ bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve MÜŞTERİ'ye elektronik iletişim kuralları ile MÜŞTERİ'nin bu hususlarda ATLASHOLIDAYS'e verdiği izinler, MÜŞTERİ'nın kanuni hakları, ATLASHOLIDAYS'in hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri;

-- Hizmet için ATLASHOLIDAYS tarafından öngörülen kısıtlamaları;

-- Sözleşme konusu hizmet için ATLASHOLIDAYS tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri ve araçları ile hizmetin temel özellik ve nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere MÜŞTERİ'nin ATLASHOLIDAYS'e ödeyeceği toplam bedel);

-- Hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt ve sorumlulukları;

-- MÜŞTERİ'nin cayma hakkına sahip olmadığı hizmetler;

-- MÜŞTERİ'nin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda MÜŞTERİ'nin cayma hakkını kaybedeceği;

-- Cayma hakkı olan hizmette, tutarı MÜŞTERİ'ye yapacağı geri ödemeden tenzil ile tahsil edebileceği;

-- MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı hizmetler için (toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılacaktır) cayma hakkı başta olmak üzere tüketici haklarını kullanamayacağı;

-- Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm şart ve koşullar ile bu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde veya ATLASHOLIDAYS’in yetkili acentesinde onaylanarak kurulduktan sonra MÜŞTERİ'ye elektronik posta ile gönderildiğinden veya ATLASHOLIDAYS’in yetkili acentesi tarafından kendisine elden sunulduğundan, MÜŞTERİ tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği ve ATLASHOLIDAYS'in da bu Sözleşme’yi süresiz olarak nezdinde saklayabileceği;

-- Uyuşmazlık hallerinde MÜŞTERİ'nin ATLASHOLIDAYS'e şikayetlerini iletebileceği ve yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği

Madde 4- CAYMA HAKKI

4.1. Sözleşme bedeline Rezervasyon Belgesi'nde belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Ödeme bedelinin toplamı ise makbuzda belirtilmektedir. Bunlar haricindeki diğer tüm hizmetler ekstra ücrete tabiidir. Kayıt anında hizmet bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Ödemenin tamamının gerçekleşmesinden sonra tatilin iptal edilmesi durumunda ödenen bedelin hizmet tedarikçilerinin iptal şartlarına göre iptal tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyonu tamamlayarak hizmeti satın aldığı tarihte ödemekle yükümlüdür.

 

4.2. MÜŞTERİ, sunulan hizmetin gerektirmesi nedeniyle talep edilmesi halinde, rezervasyon işlemleri kapsamında sunduğu kimlik bilgilerini teyit eden evrakları sunmakla mükelleftir. MÜŞTERİ’nin bu şekilde sunduğu evraklar ile rezervasyon işlemleri kapsamında vermiş olduğu kimlik bilgileri arasında farklılık olması nedeniyle ortaya çıkan her türlü zarardan MÜŞTERİ ve ATLASHOLIDAYS yetkili acentesi sorumlu olacaktır.

 

4.3. Sözleşme konusu işin ifasından sonra MÜŞTERİ'nin sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ATLASHOLIDAYS'in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ATLASHOLIDAYS’e ödememesi halinde ve MÜŞTERİ ile kredi kartı sahibinin farklı kişiler olması durumunda; MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

MADDE 5 - GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

5.1. İNTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları, politikası ve şartlar geçerlidir:

5.2. MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ'ne girilen bilgilerin ve bu bilgiler üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, ATLASHOLIDAYS tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler MÜŞTERİ cihazından girildiğinden, korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

5.3. MÜŞTERİ'nin İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri ATLASHOLIDAYS, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından  muhtelif hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. MÜŞTERİ, kişisel olan veya olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, 24.3.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermektedir.

5.4. MÜŞTERİ, ATLASHOLIDAYS'e Sözleşme’de belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak kendisine ait verilerin kullanımının, işlenmesinin, aktarılmasının veya kendisi ile iletişime geçilmesinin durdurulmasını talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ'nin bu husustaki açık bildirimine göre, kendisine ait kişisel verilerin kullanımı, işlenmesi, aktarılması işlemleri ve kendisi ile iletişime geçilmesine yönelik işlemler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca MÜŞTERİ’nin talebi halinde, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgiler, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. MÜŞTERİ isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda ATLASHOLIDAYS'e her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. MÜŞTERİ, bu hususlardaki başvuru ve taleplerini yasal azami süreler içinde yerine getirecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak başvuru ve talepleri reddedilebilecektir.

5.5. İNTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ile kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, ATLASHOLIDAYS'in bağlı bulunduğu diğer anlaşmalara göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları ATLASHOLIDAYS'e aittir.

5.6. ATLASHOLIDAYS yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler ATLASHOLIDAYS tarafından İNTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

5.7. İNTERNET SİTESİ'nden üzerinden ulaşılan diğer sitelerde düzenlenen gizlilik ve güvenlik politikaları ile kullanım şartları geçerlidir ve bu sitelerin kullanımından kaynaklanan ihtilaflar ile menfi neticelerinden ATLASHOLIDAYS sorumlu değildir.

Madde 6- FESİH VE DEVİR

6.1. ATLASHOLIDAYS'in Sözleşme'yi haksız olarak feshetmesi halinde ATLASHOLIDAYS, MÜŞTERİ'nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye iade eder.

6.2. MÜŞTERİ'nin Sözleşme'yi hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere MÜŞTERİ’nin ödediği bedelin tamamı, Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin non-refundable (“iade edilemez”) olmamasına ve hizmetin niteliğine bağlı olarak, kendisine iade edilir.

6.3. Müşteri’nin hizmetin başlamasına 30 günden daha az bir süre kalmış iken Sözleşme’yi feshetmesi durumunda, Müşteri’nin ödemiş olduğu bedellerde yapılacak kesintiler, ATLASHOLİDAYS’in Sözleşme konusu hizmetleri tedarik ettiği şirketler ile yapmış olduğu sözleşmelerde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

6.4. MÜŞTERİ'nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan Sözleşme kapsamında sunulan hizmete katılmasına engel teşkil eden rahatsızlıkları/ölümlerini gösterir 10 günlük rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ'nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı durumunda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen ya da ödenecek belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedelde kesinti yapılmaksızın ilgili rapor ve belgelerin ATLASHOLİDAYS’e yasal olarak ulaşmasından itibaren 30 - 45 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye iade edilecektir. Hizmet bedelinin iadesine ilişkin olarak, Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin non-refundable olmaması ve hizmetin niteliği dikkate alınacaktır. Bu kapsamda MÜŞTERİ’ye yapılacak iadelere, hizmetin satın alındığı tarihteki satın alma şartları öncelikli olarak uygulanacaktır.

6.5. MÜŞTERİ'nin başlangıcını elinde olmayan sebeplerle bir kısmını veya tamamını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ATLASHOLIDAYS, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, benzer nitelikte bir hizmetin bulunması ve bu hizmetin MÜŞTERİ’nin bu yönde beyanda bulunduğu tarihte sunulmasının mümkün olması halinde, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

6.6. ATLASHOLIDAYS, MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmete ilişkin detayları, hizmetin başlamasından önce haklı nedenlere dayanarak kısmen veya tamamen değiştirebilir veya hizmeti iptal edebilir. MÜŞTERİ, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal ettiğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 2 iş gününde bildirerek şu 3 (üç) seçimlik haktan birini kullanabilir: Bu durumda MÜŞTERİ; (1) tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına veya, (2) ATLASHOLIDAYS tarafından kendisine teklif edilen, ödediği bedel ile eşit veya daha yüksek değerde başka bir otelde ilave bedel ödemeden konaklama hakkına, (3) daha düşük bedelli bir otel seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

Madde 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1. MÜŞTERİ, ATLASHOLIDAYS tarafından bu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden, ancak işbu Hizmet Rezervasyon ve Satış Sözleşmesi’ni okuyarak ve ATLASHOLIDAYS'e ait www.atlasholidays.com elektronik ticaret internet sitesinde ("İNTERNET SİTESİ") bu amaçla oluşturulan kutucuğa tıklayıp kabul ederek faydalanabilir. Bu işlemler gerçekleştirilmeksizin Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden istifade edilmesi mümkün değildir.

7.2. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’de yer alan hususlar ile kendisi için belirlenen yükümlülükleri eksiksiz bir biçimde yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3. İşbu Sözleşme, rezervasyonun tamamlanmasını takiben MÜŞTERİ’nin eletkronik posta adresine gönderilen konfirmasyon elektronik postası ile veya ATLASHOLIDAYS’in yetkili acentesi tarafından sunularak MÜŞTERİ tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer. 

7.4. ATLASHOLIDAYS tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, MÜŞTERİ'nin hizmet gerçekleştirilmeden önce hizmet satış bedelinin tamamını ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda hizmetten önce hizmet bedeli ATLASHOLIDAYS'e tamamen ödenmediği takdirde ATLASHOLIDAYS, MÜŞTERİ’ye karşı herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin tek taraflı olarak hizmeti iptal ederek Sözleşme’yi feshedebilir.

7.5. Hizmetin gerçekleştirilmesinden önce herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun hizmet satış bedelini ATLASHOLIDAYS'e ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, MÜŞTERİ ile kredi kartı sahibinin farklı kişiler olması durumunda hizmet satış bedeli ATLASHOLİDAYS tarafından MÜŞTERİ’ye yansıtılacaktır.

7.6. MÜŞTERİ'nin temerrüdü durumunda, yürürlükteki Kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda ticari avans faizi tatbik edilir.

7.7. ATLASHOLIDAYS'in iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve ilgili Kanunlardan doğan mahsup, indirim ile tenzilat hakları vardır ve bu hakları saklıdır. Sözleşme'nin ATLASHOLIDAYS'in edimini ifa etmemesinden ötürü MÜŞTERİ tarafından feshedildiği hallere ilişkin MÜŞTERİ’nin kanuni hakları da aynı şekilde saklı ve mevcuttur.

7.8. MÜŞTERİ, hizmet ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki ATLASHOLIDAYS iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde ATLASHOLIDAYS'e bildirebilir.

7.9. MÜŞTERİ, bu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren belgeleri okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs konaklamalarında ise nüfus cüzdanını ve/veya pasaportunu yanında bulunduracağını, seyahat ettiği ülkenin MÜŞTERİ’nin tabiiyetinde olduğu ülke vatandaşlarına ilişkin belirlemiş olduğu vize yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve buna ilişkin kendisinden istenen tüm belgeleri hizmet boyunca yanında bulunduracağını ve talep edilmesi halinde yetkililere sunacağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ'nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya seyahat edilen ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda ATLASHOLIDAYS’in hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, hizmet sırasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan ATLASHOLIDAYS’in ve/veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle ATLASHOLIDAYS’e  ve/veya ATLASHOLIDAYS’in çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; bu Sözleşme’de belirtilen hizmet kapsamında konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde ATLASHOLIDAYS in Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ'nin iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme konusu hizmet kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek, içecek, kişisel harcamalar ve hizmet kapsamı dışındaki tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği ATLASHOLIDAYS yetkililerine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmetin tamamından faydalanmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.10. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmete kendisi ile beraber katılacak olan diğer kişiler adına da Sözleşme’ye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin isim-soyisim, Kimlik Numarası gibi hizmete katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan bilgilendirme kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine İNTERNET SİTESİ üzerinden sunulan bilgilerin katılımcılara da verilmiş ve bu madde kapsamında verilen bilgilerin bu katılımcılar tarafından da kabul edilmiş sayıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.11. ATLASHOLIDAYS İNTERNET SİTESİ’nde belirtilen bilgiler ile bu Sözleşme'de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.12. MÜŞTERİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), ATLASHOLIDAYS’in gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmamak üzere; ATLASHOLIDAYS Sözleşme'yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun'da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, ATLASHOLIDAYS tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.

7.13. Yukarıda yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir. Bununla beraber, MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde görülen ve onaylanan bilgilendirmelerde ve aynı şekilde İNTERNET SİTESİ'nin satış aşamaları veya genel bilgilendirme sayfaları ile bölümlerinde yer almaktadırlar.

7.14. MÜŞTERİ, Sözleşme’yi kabulü sonrasında bildirdiği elektronik posta adresine gönderilen veya ATLASHOLIDAYS yetkili acentesi tarafından sunulan bilgilendirmeleri, Sözleşme'yi ve bunları içeren elektronik postayı kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilme ve inceleme hakkına sahiptir. Öte yandan, bu Sözleşme ile buna ilişkin tüm diğer kayıtlar ATLASHOLIDAYS nezdindeki sistemlerde süresiz olarak muhafaza edilir.

7.15. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ATLASHOLIDAYS’in her türlü kayıtları delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

7.16. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. MÜŞTERİ, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse ATLASHOLIDAYS'in yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

7.17. MÜŞTERİ, bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan İNTERNET SİTESİ’ndeki bilgilendirmelerde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu hizmetin temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ATLASHOLIDAYS ve satışa konu hizmet ile ilgili diğer tüm bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler ve elektronik iletişim bilgileri dahil bu Sözleşme'nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda veya ATLASHOLIDAYS yetkili acentesinin sunduğu Sözleşme metninde gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit, onay ve kabul iznini vererek hizmeti satın almasıyla ile bu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

7.18. Gerek söz konusu bilgilendirmeler gerek bu Sözleşme, MÜŞTERİ'nin ATLASHOLIDAYS'e bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

7.19. Bu Sözleşme'nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme'nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.

7.20. MÜŞTERİ tarafından Sözleşme’nin kurulması aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri, Sözleşme’de bahsi geçen bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

7.21. Hizmetin paket tur olması halinde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri, 1618 sayılı Kanun’un 12. maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, paket tur bedeli kadardır. MÜŞTERİ, dilediği takdirde masrafı kendisine ait olmak üzere paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

7.22. Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri MÜŞTERİ’ye aittir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan MÜŞTERİ’nin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıplarına ilişkin teminatın kapsamı, bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesi ile belirlenecektir. ATLASHOLIDAYS, bu teminatların içeriği, kapsamı ve uygulama şekillerine dair herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

7.23. MÜŞTERİ, ATLASHOLIDAYS'in işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu ATLASHOLIDAYS'in bu Sözleşme’de yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve ATLASHOLIDAYS bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.

7.24. MÜŞTERİ’ye verilen bilgilendirme veya Sözleşme’de belirtilen hususların değişmemiş olması halinde, yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

7.25. Bu Sözleşme'nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlığa Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

7 maddeden oluşan bu Sözleşme’yi kendi adıma birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı veya kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde bu Sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğumu ve Sözleşme’nin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı ve bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari seyahat sigortası yaptırabileceğim tarafıma bildirilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

 

AKFE YAPI İNŞAAT TURİZM YATIRIM                                                                         MÜŞTERİ

          SANAYİ VE TİCARET A.Ş.